Mødereferat 05.03.2018

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:
Deltagere:
05.03.2018
John Vestergaard
Amdi Nedergaard
Mogens Mosskov
Bent Pedersen
Aage Madsen
Jørn S. Rasmussen
(bestyrelse – formand)
(bestyrelse – næstformand)
(bestyrelse – kasserer)
(bestyrelse – sekretær)
(bestyrelse – medlem)
(revisor)
(1. bestyrelsessuppleant)
(revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Arne Dahl
Go to Top