Mødereferat 26.09.2018

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub
Bestyrelsesmøde: 26.09.2018
Deltagere:
John Vestergaard (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen (bestyrelse – medlem)
Jørn S. Rasmussen (revisor)
Arne Dahl (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Bente Fyrstenberg

Go to Top