Beskyttet: testigen

2021-04-29T11:21:58+02:00

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Aktivitetsudvalgsmøde 28. april 2019

2021-07-28T13:38:11+02:00

Odder Fotoklub – Aktivitetsudvalgsmøde 28. april 2019

Fremmødte: Aage, Amdi, Bente, Gert, Ingrid og Maria
Referent: Maria

1. Efterårets konkurrencer:

Konkurrencer; emne og periode:
Gul 01.06 – 31.08
Imod 01.09 – 31.10
Billeder skal ved begge konkurrencer sendes til Aage Madsen.
Max

Generalforsamlings-referat 18.02.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder fotoklub

Referat af Generalforsamling

18-02-2019

Referent: Marlene V. Lund

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

# 1 Dirigent : Jørn Stensig Rasmussen

Da formanden

Mødereferat 07.01.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:                07.01.2019

Deltagere:
John Vestergaard               (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard              (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov               (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen                    (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen                      (bestyrelse – medlem)
Arne Dahl                            (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen             (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)

Fraværende: Jørn S. Rasmussen (revisor)

Derudover tilstede:
Gert

Go to Top