Mødereferat 07.01.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:                07.01.2019

Deltagere:
John Vestergaard               (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard              (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov               (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen                    (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen                      (bestyrelse – medlem)
Arne Dahl                            (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen             (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)

Fraværende: Jørn S. Rasmussen (revisor)

Derudover tilstede:
Gert