Generalforsamlings-referat 18.02.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder fotoklub

Referat af Generalforsamling

18-02-2019

Referent: Marlene V. Lund

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

# 1 Dirigent : Jørn Stensig Rasmussen

Da formanden

Go to Top