Aktivitetsudvalgsmøde mandag den 5. juli 2021.

2021-07-28T13:37:08+02:00

Emne: Opsamling fra møde i aktivitetsudvalget mandag den 5. juli 2021.

Tak for et godt og konstruktivt møde.

Forskellige tiltag blev drøftet og en foreløbig kalender sat:

Kalender:

  • 16. august – opstart – hvis vejret tillader, går

Bestyrelsesmøde 17.06.2021

2021-08-07T22:14:02+02:00

Odder Fotoklub
Bestyrelsesmøde: 17.06.2021
Sted: Hundslund
Deltagere: John Vestergaard (bestyrelse – formand)
Mogens Mosskov (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen (bestyrelse – sekretær) Gert Kjeldal (bestyrelse – medlem)
Ingrid Petersen (bestyrelse – medlem)
Jørn S. Rasmussen (revisor)
Kaj Nilson (2. suppleant til bestyrelse)
Bent Mogens Larsen (revisorsuppleant)
Fraværende: Jørgen

Go to Top