Odder Fotoklub – Aktivitetsudvalgsmøde 28. april 2019

Fremmødte: Aage, Amdi, Bente, Gert, Ingrid og Maria
Referent: Maria

1. Efterårets konkurrencer:

Konkurrencer; emne og periode:
Gul 01.06 – 31.08
Imod 01.09 – 31.10
Billeder skal ved begge konkurrencer sendes til Aage Madsen.
Max 3 stk. per medlem.
Aage skriver ud om øvrige retningslinjer til konkurrencerne.
Som noget nyt vil vi indføre Månedens billeder.
Et medlem i klubben viser 8-10 billeder – ”hvad brænder jeg for”
eller ”hvad synes jeg er sjovt” – emnet er frit.
Max varighed 10-15 minutter.
Billederne bliver efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside.
2. Kalender klubaftener:

12.08

Foto i Hundeskoven, Højvænget, hvor vi i samarbejde med
hundeskoven har en fotoaktivitet derude.

Gert er tovholder – nærmere informationer følger.

26.08 Fotografering i Haveforeningen Enghaven, Bisgårdsvej. Vi
mødes derude. Ingrid laver aftale med foreningen om, hvor vi
må fotografere.

09.09 Månedens billeder, Maria viser 8-10 billeder.
Billeder fra fotoaktiviteter i Kolonihaven og Hundeskoven. Ingrid
og Gert samler billeder fra de 2 aktiviteter.
Teknik ved

23.09

Foredrag ved Bjarne Hyldgaard, Ålborg
http://bjarnehyldgaard.dk/

07.10 Månedens billeder ved
Visning af billeder og kåring af vinder i konkurrencen Gul.
Teknik ved

21.10 Fotofeedback v Gert.
Medlemmer skal sende 2 billeder til Gert senest den 01.10.
Der er ikke noget krav til hvor og hvornår de er taget.

04.11 Månedens billeder ved
Byens lys – udflugt til fx Aarhus eller Horsens
Hvis vejret ikke er til udendørsaktivitet, har vi ”stilleben”

18.11 Foredrag Aage og Bente er på opgaven

02.12 Vinder af fotokonkurrencen Imod offentliggøres.
Juleafslutning – der er stemning for Parkhotellet igen.
Gert undersøger nærmere.

3. Eventuelt:
Næste møde i aktivitetsudvalget er torsdag den 19. september kl. 19.00
hos Bente, Hørretløkken 158, Mårslet.
Vi kan aftale samkørsel til cafeaften mandag den 16.09.
Dagsorden:
Opsamling på efteråret, hvad skal vi evt. have koordineret
Forårets konkurrencer
Forårets aktiviteter
Eventuelt
Aktivitetsudvalget modtager gerne forslag til klubaftener, aktiviteter, foredrag,
konkurrencer, udstillinger mm.