Emne: Opsamling fra møde i aktivitetsudvalget mandag den 5. juli 2021.

Tak for et godt og konstruktivt møde.

Forskellige tiltag blev drøftet og en foreløbig kalender sat:

Kalender:

 • 16. august – opstart – hvis vejret tillader, går vi en tur. Ingrid forbereder nogle spørgsmål til de fremmødte, beregnet på at skabe lidt klarhed over, hvad ønskerne til fotoklubben er.

 • 30. august – en tur i hundeskoven. Ingrid forsøger at få kontakt til hundeskoven og hundeejerne.

 • 11. september – Lørdag – vi tager en tur til Hjerl Hede og fotograferer gamle ting og huse. Der er åbent fra kl. 10 – 16.

 • 13. september – den udskudte generalforsamling og drøftelse af indkomne forslag fra Ingrids spørgeskema.

 • 27. september – der vises billeder fra turen til Hjerl Hede.

Næste møde i aktivitetsudvalget finder sted 23. september hos Mogens, Bilsbækvej 9, Ørting.

Den 28. august er der foreningsdag i Odder. Ingrid og Mogens vil gerne stille op, men mangler billedmaterialer at vise frem. Hvem kan træde til?

Program for efteråret – flg emner blev drøftet:

 • Foredrag med Hans Erik Jensen – det planlagt før Corona, men Hans Eriks tilbud gælder stadig.

 • Redigeringsprogrammer – evt. billige – gratis

 • Billedbehandling

 • Billedkomposition

 • Teknik – landskabsfotografi, makro, portræt

 • Konkurrencer

 • og hvad der kommer ud af spørgeskemaerne.

Der var bred enighed om, at resten af efterårets program først kan lægges, når vi har hørt, hvad medlemmerne ønsker.

Desuden blev det diskuteret, hvordan man får rekrutteret nye medlemmer, – forskellige lokkende tiltag blev drøftet.

Venlig hilsen referenten

Bente