Bestyrelsesting

Hjem/Bestyrelsesting

Aktivitetsudvalgsmøde 28. april 2019

2021-07-28T13:38:11+02:00

Odder Fotoklub – Aktivitetsudvalgsmøde 28. april 2019

Fremmødte: Aage, Amdi, Bente, Gert, Ingrid og Maria
Referent: Maria

1. Efterårets konkurrencer:

Konkurrencer; emne og periode:
Gul 01.06 – 31.08
Imod 01.09 – 31.10
Billeder skal ved begge konkurrencer sendes til Aage Madsen.
Max

Generalforsamlings-referat 18.02.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder fotoklub

Referat af Generalforsamling

18-02-2019

Referent: Marlene V. Lund

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

# 1 Dirigent : Jørn Stensig Rasmussen

Da formanden

Mødereferat 07.01.2019

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:                07.01.2019

Deltagere:
John Vestergaard               (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard              (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov               (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen                    (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen                      (bestyrelse – medlem)
Arne Dahl                            (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen             (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)

Fraværende: Jørn S. Rasmussen (revisor)

Derudover tilstede:
Gert

Mødereferat 26.09.2018

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub
Bestyrelsesmøde: 26.09.2018
Deltagere:
John Vestergaard (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen (bestyrelse – medlem)
Jørn S. Rasmussen (revisor)
Arne Dahl (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Bente Fyrstenberg

Mødereferat 05.03.2018

2021-04-29T11:21:59+02:00

Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:
Deltagere:
05.03.2018
John Vestergaard
Amdi Nedergaard
Mogens Mosskov
Bent Pedersen
Aage Madsen
Jørn S. Rasmussen
(bestyrelse – formand)
(bestyrelse – næstformand)
(bestyrelse – kasserer)
(bestyrelse – sekretær)
(bestyrelse – medlem)
(revisor)
(1. bestyrelsessuppleant)
(revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Arne Dahl
Go to Top