Odder fotoklub

Referat af Generalforsamling

18-02-2019

Referent: Marlene V. Lund

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

# 1 Dirigent : Jørn Stensig Rasmussen

Da formanden vælger at træde fra før tid vælges en ny formand for kun et år.

#2 Formanden beretter:

Takker alle for deltagelse og for den gode og fri tone. Opfordrer til at bruge de muligheder vi har i klubben for meet-ups, gratis lån af lokaler samt fælles ture og lån af studieudstyr.

#3 Regnskabet godkendes

#4 Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse godkendes. Pr. 15. januar 2020 betales 500 kr i kontingent én gang årligt.

#5 Forslag om brug af mobiltelefoner og eller Ipads i klubregi er nedstemt med 14 imod, 5 for og 6 neutrale stemmer.

Det er vigtigt det på hjemmesiden fremgår hvilke regler der er for deltagelse i klubben

#6 og #7

John Vestergaard aftræder formandsposten i utide

Amdi Hvalsø Nedergaard – valgt til formand for et 1 år (2020)

Mogens Mosskov – valgt som kasserer for 2 år (2021)

Bent Pedersen – valgt som sekretær for 2 år  (2021)

Aage Madsen – er bestyrelsesmedlem og er først på valg i 2020

Jørn Stensig Rasmussen – valgt som revisor for 1 år (2020)

Svend Erik Larsen – valgt som revisorsuppleant for 1 år (2020)

Arne Dahl – valgt som 1. suppleant valgt for 1 år (2020)

Ingrid Petersen – valgt som 2. suppleant valgt for 1 år (2020)

John Vestergaard – valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år (2021)

#8

Hvis nogen ønsker at være med i aktivitetsudvalget viger Aage Madsen gerne pladsen.

Det er dog muligt for alle at komme med forslag til aktiviteter, udstillinger, foredragsholdere osv.